centea bank  

28/08/2015
RAADPLEEG IEDERE VRIJDAG OM 16.00u., OP ONZE WEBSITE, DE AANDUIDINGEN VAN SCHEIDSRECHTERS!
INDIEN ER DAN GEEN OFFICIELE SCHEIDSRECHTER STAAT AANGEDUID, KUNT U BEST VOOR EEN BEKWAAM IEMAND ZORGEN OM UW WEDSTRIJD TE LEIDEN.
25/08/2015
BELANGRIJKE WIJZIGING

VANAF DIT SEIZOEN WORDT HET UITSTELLEN VAN WEDSTRIJDEN WEGENS WEEROMSTANDIGHEDEN IN DE BEDRIJFSVOETBALBOND, GELIJKGESTELD MET DE PROVINCIALE FANIONELFTALLEN. DIT HOUDT IN DAT DE BEDRIJFSVOETBALLERS OOK AANTREDEN WANNEER DE JEUGDELFTALLEN EN DE RESERVEN WORDEN UITGESTELD !!!!!
Plaats uw eigen bericht in ons gastenboek. Zie link bovenaan deze pagina.

Prov bestuur
De voltallige groep van de Provincale Commissie met: zittend van links naar rechts: Lucien Feijtraij, 1e ondervoorzitter - Herman vermeulen, 2e ondervoorzitter - Wilfried Lacoere, provinciale voorzitter - André Carlier, provinciale secretaris - Francis Duvillier, voorzitter sportcommissie - en Patrick Daerden, provinciale penningmeester. staande van links naar rechts de leden: Rik Demey - Eric Demuynck - Léon Hanssen - Nancy Saelens - Daniël Goeman - Roger Pattyn - Luc De Brabander en Roger Breemersch.

Jullie hebben de intentie een nieuwe voetbalploeg, met louter liefhebbers, op te starten!
Jullie zijn een bestaande liefhebbersvoetbalploeg, waarbij de wens bestaat andere horizonten op te zoeken!
Neem dan contact op met het secretariaat van het Koninklijk Bedrijfsvoetbal West-Vlaanderen
via: André Carlier, Hazelaarsdreef 20 te 8530 Harelbeke.
Telefoon: 056/22 40 96
GSM nummer: 0473/65 26 87
E-mailadres: carlier.kwvbb@skynet.be
Wij bezorgen u persoonlijk de nodige formulieren en regelen voor u de aansluiting bij de K.B.V.B.

Reeds in het jaar 1923 was er leven in de West-Vlaamse bedrijfssportwereld. Enkele initiatiefnemers kwamen toen reeds bijeen, om inmiddels opgerichte sportverenigingen te polsen, of niet een West-Vlaamse Sportbond kon worden opgericht met als doel, de sportbeoefening onder de werkgemeenschappen, beter te coördineren en te bevorderen.(lees verder ... klik hier)


© KONINKLIJKE WEST-VLAAMSE BEDRIJFSVOETBALBOND V.Z.W.