centea bank  

27/11/2015
VOLGENDE CLUBS KOMEN NOG IN AANMERKING VOOR HET BEHALEN VAN DE FAIR-PLAY
FC RIPAL - FC RVS - FC BRAZZA QUALITY - DHULSTER/ROX - FC DEN COMPTOIR
10/11/2015
WAT JE MOET WETEN!!!

-Een wedstrijd kan niet doorgaan zonder terreinafgevaardigde.
-De terreinafgevaardigde is drager van een WITTE armband.
-De trainer of coach draagt een RODE armband en is de enige die, van uit de instructiezone, richtlijnen mag geven aan zijn spelers. Hij mag die zone tijdens de wedstrijd niet verlaten.
-De bezoekende afgevaardigde (niet verplicht) is drager van een armband met de BELGISCHE DRIEKLEUR.
-De terreincommissarissen dragen een armband met de CLUBKLEUREN.
-De leden van de medische staf zijn drager van een GELE armband.
-Alle hogergenoemden, evenals de wisselspelers, bevinden zich in de neutrale zone en MOETEN ingeschreven worden op het wedstrijdblad.
-Een verfrissing of warme drank MOET, tijdens de rust, worden aangeboden aan de scheidsrechter.

28/08/2015
RAADPLEEG IEDERE DONDERDAG OM 16.00u., OP ONZE WEBSITE, DE AANDUIDINGEN VAN SCHEIDSRECHTERS!
INDIEN ER DAN GEEN OFFICIELE SCHEIDSRECHTER STAAT AANGEDUID, KUNT U BEST VOOR EEN BEKWAAM IEMAND ZORGEN OM UW WEDSTRIJD TE LEIDEN.
Plaats uw eigen bericht in ons gastenboek. Zie link bovenaan deze pagina.

Prov bestuur
De voltallige groep van de Provincale Commissie met: zittend van links naar rechts: Lucien Feijtraij, 1e ondervoorzitter - Herman vermeulen, 2e ondervoorzitter - Wilfried Lacoere, provinciale voorzitter - André Carlier, provinciale secretaris - Francis Duvillier, voorzitter sportcommissie - en Patrick Daerden, provinciale penningmeester. staande van links naar rechts de leden: Rik Demey - Eric Demuynck - Léon Hanssen - Nancy Saelens - Daniël Goeman - Roger Pattyn - Luc De Brabander en Roger Breemersch.

Jullie hebben de intentie een nieuwe voetbalploeg, met louter liefhebbers, op te starten!
Jullie zijn een bestaande liefhebbersvoetbalploeg, waarbij de wens bestaat andere horizonten op te zoeken!
Neem dan contact op met het secretariaat van het Koninklijk Bedrijfsvoetbal West-Vlaanderen
via: André Carlier, Hazelaarsdreef 20 te 8530 Harelbeke.
Telefoon: 056/22 40 96
GSM nummer: 0473/65 26 87
E-mailadres: carlier.kwvbb@skynet.be
Wij bezorgen u persoonlijk de nodige formulieren en regelen voor u de aansluiting bij de K.B.V.B.

Reeds in het jaar 1923 was er leven in de West-Vlaamse bedrijfssportwereld. Enkele initiatiefnemers kwamen toen reeds bijeen, om inmiddels opgerichte sportverenigingen te polsen, of niet een West-Vlaamse Sportbond kon worden opgericht met als doel, de sportbeoefening onder de werkgemeenschappen, beter te coördineren en te bevorderen.(lees verder ... klik hier)


© KONINKLIJKE WEST-VLAAMSE BEDRIJFSVOETBALBOND V.Z.W.