PROVINCIAAL ARCHIEF

Welkom op het archief van de Koninklijke West-Vlaamse Bedrijfsvoetbalbond.

Seizoen Link
2020-2021 Verslag 26-06-2021 Dag van de Bestuurder
2020-2021 Persbericht 26-06-2021
2018-2019 Verslag 25-05-2019
2018-2019 Eindklassement 2018-2019
2018-2019 Nieuwe Formule moet Bedrijfsvoetbal nieuw leven inblazen
2018-2019 Sportcommissie 2018-2019
2017-2018 Verslag 26-05-2018
2017-2018 Eindklassement 2017-2018
2017-2018 Sportcommissie 2017-2018
2017-2018 Persbericht 18-03-03
2016-2017 Verslag 20-05-2017
2016-2017 Eindklassement 2016-2017
2016-2017 "Op 21 november 2016 hadden de Provinciale Penningmeester Patrick Daerden en de Provinciale Voorzitt
2016-2017 Patrick Daerden opteert voor een Transparant bestuur(13-01-2017)
2016-2017 Themadag van het Provinciaal Bestuur Koninklijke West-Vlaamse Bedrijfsvoetbalbond, “Niet zeggen, maa
2016-2017 Sportcommissie 2016-2017
2016-2017 Bezinning over werking
2015-2016 Verslag 28-05-2016
2015-2016 Einklassement 2015-2016
2015-2016 Sportcommissie 2015-2016
2014-2015 Verslag 30-05-2015
2014-2015 Eindklassement 2014-2015
2014-2015 Sportcommissie 2014-2015
2013-2014 Verslag 31-05-2014
2013-2014 Eindklassement 2013-2014
2013-2014 Sportcommissie 2013-2014
2013-2014 Dagorde 140531
2012-2013 Verslag 25-05-2013
2012-2013 Eindklassement 2012-2013
2012-2013 Sportcommissie 2012-2013
2011-2012 Verslag 26-05-2012
2011-2012 Sportcommissie 2011-2012
2010-2011 Verslag 28-05-2011
2010-2011 Eindklassement 2010-2011
2010-2011 Oudste bedrijfsvoetbalploeg voetbalt al 100 jaar.(11-02-100)
2010-2011 Sportcommissie 2010-2011
2010-2011 Dagorde 29-05-2011
2009-2010 Verslag 29-05-2010
2009-2010 Eindklassement 2009-2010
2009-2010 Uitslag Tombola Korpo Brugge/Kust
2009-2010 Op bezoek bij bedrijfsvoetbalploeg Dovensport De Haerne.(01-2010)
2009-2010 3de Dag van het Bedrijfsvoetbal in West-Vlaanderen (29-05-2010)
2009-2010 Sportcommissie 2009-2010
2009-2010 Dagorde 29-05-2010
2008-2009 Verslag 06-06-09
2008-2009 Eindklassement 2008-2009
2008-2009 Incidentrijk VLBK gewonnen door VK Van Waes
2008-2009 Sportcommissie 2008-2009
2007-2008 Verslag 24-05-2008
2007-2008 Eindklassement 2007-2008
2007-2008 Provinciaal algemene statutaire vergadering mei 2008
2007-2008 Eerste Dag van het Bedrijfsvoetbal
2007-2008 Verslag viering Roland Grualus door Corpo Oostende
2007-2008 Sportcommissie 2007-2008
2006-2007 Verslag 09-06-2007
2006-2007 Samenstelling Adviesraad 2006
2006-2007 Overheid ontmoedigt vrijwilliger
2006-2007 Agressiviteit aan banden leggen
2006-2007 Sportcommissie 2006-2007
2006-2007 Dagorde 09-07-2007
2005-2006 Verslag 10-06-2006
2005-2006 Wilfried Lacoere van Corpo wil praten met Zaterdagt0rnooi
2005-2006 Zalig keerpunt in mijn leven
2005-2006 Sportcommissie 2005-2006
2005-2006 Dagorde 10-06-2006
2004-2005 Verslag 11-06-2005
2004-2005 Sportcommissie 2004-2005
2004-2005 Dagorde 11-06-2005
2003-2004 Verslag 12-06-2004
2003-2004 Provinciaal algemene statutaire vergadering juni 2004
2003-2004 Finales bedrijfsvoetbal in Harelbeke.
2003-2004 Sportcommissie 2003-2004
2003-2004 Dagorde 12-06-2004
2002-2003 Verslag 14-06-2003
2002-2003 KORTRIJK/ROESELARE boven in de Provinciale Finales bedrijfsvoetbal
2002-2003 23 MEI:afscheid van een secretaris
2002-2003 Stoelendans binnen het bedrijfsvoetbal!
2002-2003 Patrick Daerden Nuttig voor verbond (team spirit)(2003)
2002-2003 23 mei: het afscheid van een secretaris (09-2003)
2002-2003 Wilfried Lacoere wordt nieuwe voorzitter (21-06-2003)
2002-2003 Wilfried Lacoere wordt voorzitter (20-06-2003)
2002-2003 Wilfried Lacoere, nieuwe KWVBB-voorzitter(09-2003)
2002-2003 Vereniging van de week (18-01-2002)
2002-2003 Sportcommissie 2002-2003
2002-2003 Dagorde 14-06-2003
2001-2002 Verslag 08-06-2002
2001-2002 Vereniging van de week
2001-2002 Sportcommissie 2001-2002
2001-2002 Dagorde 08-06-2002
2000-2001 Verslag 09-06-2001
2000-2001 Puur Voetbalplezier
2000-2001 Sportcommissie 2000-2001
2000-2001 Dagorde 09-06-2001
1999-2000 Verslag 10-06-2000
1999-2000 Sportcommissie 1999-2000
1999-2000 Dagorde 14-06-2000
1998-1999 Verslag 12-06-1999
1998-1999 Prijsuitreiking Gewest Oostende
1998-1999 Sportcommissie1998-1999
1998-1999 Dagorde 12-06-1999
1997-1998 Verslag 13-06-1998
1997-1998 Voetbal blijft een feest
1997-1998 Sportcommissie 1997-1998
1997-1998 Dagorde 13-06-1998
1996-1997 Verslag 14-06-1997
1996-1997 Laat ons rond de tafel gaan zitten (17-01-1997)
1996-1997 Sportcommissie 1996-1997
1996-1997 Dagorde 14-6-1997
1995-1996 Verslag 08-06-1996
1995-1996 Sportcommissie 1995-1996
1994-1995 Verslag 10-06-1995
1994-1995 Sportcommissie 1994-1995
1994-1995 Dagorde 10-06-1995
1993-1994 Verslag 11-06-1994
1993-1994 Sportcommissie 1993-1994
1993-1994 Dagorde 11-06-1994
1992-1993 Verslag 12-06-1993
1992-1993 André Carlier (bedrijfsvoetbal) op de praatstoel.(15-01-1993)
1992-1993 Dagorde 12-06-1993
1991-1992 Verslag 13-06-1992
1991-1992 Provinciaal Bestuur (13-06-1992)
1991-1992 Sportcommissie 1991-1992
1991-1992 Dagorde 13-06-1992
1990-1991 Verslag 08-06-1991
1990-1991 Sportcommissie 1990-1991
1989-1990 Verslag 09-06-1990
1989-1990 Sportcommissie 1989-1990
1989-1990 Dagorde 09-06-1990
1988-1989 Verslag 10-06-1989
1987-1988 Verslag 11-06-1988
1986-1987 Verslag 13-06-1987
1986-1987 Provinciaal algemene statutaire vergadering juni 1987
1986-1987 Bedrijfsvoetbal en André Carlier, gaan hand in hand.(1987)
1985-1986 Verslag 14-06-1986
1985-1986 Pieter Coopman is niet meer
1985-1986 André Carlier provinciaal sekretaris bedrijfsvoetbal (14-03-1986)
1984-1985 Verslag 15-06-1985
1984-1985 Brugse selectie nationaal kampioenschap
1984-1985 Gewonnen Nationaal Kampioenschap Bedrijfsvoetbal op de terreinen van de Bell Telefoon in Hoboken
1984-1985 De zestig kaarsjes mogen nu al branden (11-05-1985)
1983-1984 Verslag 16-06-1984
1983-1984 Konin. Westvlaamse bedrijfsvoetbalbond zestig jaar(1984)
1982-1983 Verslag 18-06-1983
1981-1982 Verslag 12-06-1982
1980-1981 Verslag 20-06-1981
1979-1980 Verslag 14-06-1980
1979-1980 Nieuw Korporatief seizoen start op 15-09-1979
1978-1979 Verslag 16-06-1979
1978-1979 Sportcommissie 1978-1979
1977-1978 Verslag 10-06-1978
1977-1978 Provinciaal algemene statutaire vergadering juni 1978
1977-1978 Sportcommissie 1977-1978
1976-1977 Verslag 11-06-1977
1976-1977 Sportcommissie 1976-1977
1975-1976 Verslag 26-06-1976
1974-1975 Verslag 14-06-1975
1974-1975 Knappe zege West-Vlaanderen(1975)
1973-1974 Verslag 08-06-1974
1972-1973 Verslag 02-06-1973
1971-1972 Verslag 03-06-1972
1970-1971 Verslag 12-06-1971
1969-1970 Verslag 27-06-1970
1968-1969 Verslag 07-06-1969
1967-1968 Verslag 29-06-1968
1966-1967 Verslag 24-06-1967
1965-1966 Verslag 18-06-1966
1964-1965 Verslag 19-06-1965
1963-1964 Verslag 21-06-1964
1963-1964 Korporatief Roeselare (29/11/1963)
1963-1964 Korp. Gewest Roeselare op andere wegen? STREVEN NAAR AUTONOMIE (30/11/1963)
1963-1964 Het geschil in het Provinciaal Korporatief Groepement (15/12/1963)
1963-1964 Belangrijke Intergewestelijke spoedvergadering te Brugge (14/12/1963)
1963-1964 Gewest Roeselare nam kollektief ontslag bij Provinciaal Groepement.(05-03-1964)
1963-1964 Ontslag van Koporatief Gewest Roeselare aan Provincilae Groepering betekend
1963-1964 Het Provinciaal korporatief betreurt en ... illustreert zijn houding (27/04/1964)
1963-1964 Prov. komitee der Korporatieven vergaderde te Roeselare.(29-04-1964)
1963-1964 Provinciaal Korporatieve Groepering betreurt afscheid van Gewest Roeselare.(01-05-1964)
1963-1964 Corporatief Gewest Roeselare neemt ontslag bij Provinciale groepering
1962-1963 Verslag 09-06-1963
1961-1962 Verslag 16-06-1962
1960-1961 Verslag 25-06-1961
1959-1960 Verslag 31-07-1960
1958-1959 Verslag 14-06-1959
1957-1958 Verslag 15-06-1958
1956-1957 Verslag 23-06-1957
1955-1956 Verslag 24-06-1956
1954-1955
1953-1954 Verslag 27-06-1954
1953-1954 FC La Brugeoise werd nogmaals Provinciaal Kampioen
1952-1953 Verslag 19-07-1953
1951-1952 Verslag 29-06-1952
1950-1951 Verslag 29-07-1951
1949-1950 Verslag 16-07-1950
1948-1949 Verslag 27-02-1949
1947-1948 Verslag 08-08-1948