Herhaling richtlijnen

Posted by

Mogen wij vriendelijk vragen om de volgende richtlijnen toe te passen.

  1. De wedstrijdbladen correct en duidelijk in te vullen (BLOKLETTERS)
  • Bij het niet volledig invullen van het wedstrijdblad zal er een boete volgen.
  • Het is de taak van de thuisafgevaardigde om dit te controleren na de wedstrijd vooraleer op te sturen naar het departement wedstrijdbladen.
  • Het wedstrijdblad uiterlijk tegen maandagavond door te sturen naar het departement wedstrijdbladen (scannen van het wedstrijdblad) naar Mevr. Christine Ameel wedstrijdbladen@bedrijfsvoetbal.be

2. De uitslag uiterlijk tegen 18u30 door te bellen naar collega Luc De Brabander. Na 18u30 zal er een boete volgen.

3. De afspraken en het reglement van de Brugse Sportvelden (+ kleedkamers) strikt op te volgen. Dit wegens te veel klachten vanuit de sportdienst. Bij volgende vaststellingen (klachten) zal er overgegaan worden tot sancties en boetes.

Met sportieve groeten,

Het Gewestelijk Bestuur